Cắt chuỗi bằng css và canh dòng cực dễ

Chào cả nhà, thường thì danh sách bài viết tiêu đề ko bài nào bằng bài nào, bài 1 dòng, bài 2 dòng, và có bài thì tận 3 dòng.
Vậy muốn cố định 2 dòng thì Cut và thêm … thì làm thế lào. Dưới đây là giải pháp nhanh gọn lẹ cho các bạn nhé.

cắt chuỗi bằng css
cắt chuỗi bằng css

 

CSS HERE.

.category h5.post-title {
  height: calc(1em * 1.3 * 2 - 2px);
  overflow: hidden;
  display: -webkit-box;
  -webkit-box-orient: vertical;
  text-overflow: ellipsis;
  -webkit-line-clamp: 2;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *