All Stories

shared plugin wmpl full bộ bản 3.7.1

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] THÔNG TIN PHIÊN BẢN BỘ PLUGINS WPML 3.7.1 [tabgroup title=”Thông tin plugins” style=”tabs”] [tab title=”giới thIệu”]  WPML – The WordPress Multilingual Plugin Hàng xịn từ công ty nhé Mọi người Bộ hiện tại sẽ…
Share plugin bản quyền Visual Composer 5.2.1

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] THÔNG TIN PHIÊN BẢN VISUAL COMPOSER 5.2.1 [tabgroup title=”Thông tin plugins” style=”tabs”] [tab title=”giới thIệu”] Plugin Visual Composer là trình giúp bạn dễ dàng tạo bố cục cho website, page, post….vv. giúp bạn tiết kiệm…