All Stories

box sizing là gì

Ở trong HTML với mọi element chúng ta có thể gọi nó là một cái “hộp”. Và trong CSS thì thuật ngữ Box Model dùng để nói về design và layout. Chúng ta có thể coi CSS Box Model giống…
Nhận diện css cho Macbook siêu đơn giản

Dưới đây là đoạn javascript siêu đơn giản hỗ trợ bạn xác định đối tượng là máy Tính Macbook, dễ dàng và hiệu quả. Code sẽ thêm vào thẻ html 1 class có tên là safari-mac, nên bạn có thể…
Tạo nút gọi rung lắc cho website

Chào các bạn, lâu rồi mới chia sẽ lại, nay mình chia sẽ đoạn code css ngắn để giúp mọi người tiết kiệm thời gian làm website hơn tí nhé. Yêu cầu có Font Awesome nhé, còn không các bạn…
Create bootstrap image modal popup

Here is simple code to make image or gallery modal popup using bootstrap. You only need copy and paste to your source. You can change button with anything you want, such as: Text, image …etc. Important to know: the button…