Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins

Nhiều bạn phát triển blog, website rất muốn có chức năng thống kê lượt xem từng bài viết để đánh giá hiệu quả từng bài. Và trên WordPress rất dễ dàng làm được điều đó.

Hiện tại, WordPress có rất nhiều plugin để có được chức năng thống kê này. Post Views Counter, WP-PostViews, Simple Post Views Counter,…và còn rất nhiều plugin khác. Bạn chỉ cần lên Google, hoặc WordPress.org gõ từ khóa “post view” là ra cả rổ.

Nhưng ở đây mình sẽ huognws dẫn các bạn tạo nó nha.

Ở đây mình cần 2 hàm , các bạn đặt vào functions.php nha.

01. Set view


 function td_set_post_views($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);

Sau đó bạn sẽ dán code này vào trong file single.php (file chứa vòng lặp white của chi tiết bài viết nha).


td_set_post_views(get_the_ID());

Đây là demo mình sử dụng trong flatsome theme. single.php

Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins
Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins

 

Bước tiếp theo là setup hàm để hiển thị nơi bạn muốn.
Dán code dưới vào functions.php nhé


//show view count
function td_get_post_views($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return 0;
  }
  return $count;
}

Sau đó dán code sau vào nơi bạn cần hiển thị nhé.

td_get_post_views(get_the_ID());

Đây là file show danh sách bài viết của Flatsome

Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins
Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins

 

Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins
Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins

 

Chúc các bạn thành công

2 thoughts on “Đếm lượt thống kê truy cập bài viết wordpress không cần plugins

  • Thiện Đức says:

   Uhm, cái đó thì phải chỉnh sửa lại 1 lúc nữa. Chắc phiên bản sau sẽ có chỉnh sửa, nguồn từ internet này đang lưu vào csdl và lấy ra liên tục :d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *