html click but exept element with jquery

Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh click vào toàn bộ trang web (html) mà loại trừ 1 thành phần xác định nào đó ra.
Dưới đây là đoạn Jquery đó. Các bạn tham khảo nhé
jQuery('html').click(function(e) {
	    /* exept elements with class someClass */ 
	    if(jQuery(e.target).hasClass('menu-item')){
	      e.preventDefault();
	      return;
	    }
	    /* but be carefull the contained links! to be clickable */
	    if(jQuery(e.target).is('a')){
	      return;
	    }
	    //out of element process code here
	    	jQuery('ul.header-nav.header-nav-main.nav.nav-right li').removeClass('show');
	  });

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *