Hướng dẫn cấu hình Virtualhost trong XAMPP trên Mac

Hướng dẫn cấu hình Virtualhost trong XAMPP trên Mac

Việc thay đổi từ windows sang Macbook đã là sự khác biệt khá lớn.
Và khi bạn code với XAMPP cũng vậy, mọi thứ lung tung cả lên từ vị trí file các kiểu.

Mặc dù MAMP rất phổ biến trên Mac, nhưng mình đã sử dụng XAMPP trong nhiều năm nên thiết nghĩ mình sẽ gắn bó với những gì tôi biết.

Cài đặt XAMPP rất nhanh chóng, nhưng khi bắt đầu tạo Apache Virtualhosts của riêng mình, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn. Mời các bạn theo dõi các bước sau để hoàn thành nhé.

 

Virtualhosts là gì?

Đầu tiên, một số nền tảng nhanh chóng về những gì chúng tôi đang cố gắng để đạt được. Virtualhosts cho phép Apache ánh xạ tên máy chủ vào một thư mục trên hệ thống tệp. Bạn có thể thiết lập bao nhiêu Virtualhost mà bạn cần, để mỗi trang web hoạt động dưới tên máy chủ riêng. Ví dụ, bạn có thể muốn ánh xạ mysite.local tới /Users/yourusername/mysite. Để kiểm tra trang web phát triển của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là gõ http: //mysite.local tựa vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Hướng dẫn cấu hình Virtualhost trong XAMPP trên Mac
Hướng dẫn cấu hình Virtualhost trong XAMPP trên Mac

 

Kích hoạt Virtualhost

Điều đầu tiên bạn cần làm là mở tệp /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/httpd.conf trong trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Tìm các dòng sau:

 


# Virtual hosts
#Include /Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf

Bỏ ghi chú dòng thứ hai bằng cách xóa hàm băm ( #) để Apache tải tệp cấu hình Virtualhosts tùy chỉnh của bạn:

# Virtual hosts
Include /Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf

Tạo Virtualhost mới

Mở tệp /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/extra/httpd-vhosts.conf. Ở dưới cùng của tệp, bạn sẽ thấy một số ví dụ Virtualhost, bạn nên nhận xét hoặc xóa.

Tua xuống dưới cùng, dán đoạn code bên dưới vào và chỉnh sửa theo ý muốn của mình.

 


<VirtualHost demo.com>
ServerName demo.com
DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/main-site"
<Directory "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/main-site">
Options Indexes FollowSymLinks Includes execCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

 

Với demo.com là tên domain sẽ sử dụng cho đường dẫn là htdocs/main-site nhé các bợn.

 

Chỉnh sửa tập tin host

mở ứng dụng Terminal và tại dấu nhắc gõ lệnh sau:

	sudo vi /etc/hosts

nhập password của máy mac vào, sau đó ấn phím “i” để bắt đầu chỉnh sửa.
tạo thêm 1 dòng như sau

# XAMPP VirtualHost mappings
127.0.0.1 demo.com

Lưu tập tin bằng cách ấn phím “ESC” , sau đó ấn “:wq” => vừa lưu vừa thoát => ok Done.

 

Tiến hành restart lại XAMPP và test demo.com trên trình duyệt nhé.

Xin cám ơn các bạn.

 

 

 

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình Virtualhost trong XAMPP trên Mac

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *