Hướng dẫn Thay đổi địa chỉ URL trang tìm kiếm trong WordPress

 

Mặc định địa chỉ trang tìm kiếm trong WordPress không thân thiện cho lắm. Đây là địa chỉ URL trang tìm kiếm mặc định trong WordPress: http://example.com/?s=từ-khóa

Bạn nên thay đổi để có được một địa chỉ URL thân thiện hơn kiểu như thế này: http://example.com/tim-kiem/your-search-term

Hãy cũng xem bài viết bên dưới nhé.

Để thực hiện cách làm cụ thể bên dưới, có nhiều cách.

#Hướng dẫn Thay đổi địa chỉ URL trang tìm kiếm trong WordPress

Cách 1:thay đổi địa chỉ URL thông qua file functions

function wpb_change_search_url() {
  if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) {
    wp_redirect( home_url( "/search/" ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) );
    exit();
  }  
}
add_action( 'template_redirect', 'wpb_change_search_url' );

Cách thứ hai. Thay đổi đường dẫn URL thông qua .htaccess

File .htaccess thường xuyên được sử dụng để chuyển hướng và nhiều tác vụ cấu hình khác cho website. File này nằm thư mục gốc của website. Nếu bạn không thể tìm thấy được file thì để lại comment mình sẽ hỗ trợ.

Bạn có thể sử dụng file này để thay đổi đường dẫn URL trang tìm kiếm.

Đơn giản bạn dán dòng code bên dưới:

# Change WordPress search URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} \\?s=([^&]+) [NC] RewriteRule ^$ /tim-kiem/%1/? [NC,R,L]

code full tại đây

 

Đó là tất cả. Bạn đã biết cách thay đổi đường dẫn trang tìm kiếm sao cho thân thiện hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *