Lấy thẻ alt cho hình ảnh khi có ID của hình ảnh trong wordpress

Dưới đây là đoạn code sẽ giúp bạn lấy được alt text sử dụng cho các mục đích seo dựa vào id của media.
Tất nhiên, media đó phải được setup alt thì nó mới hiển thị nhé.

 


$mediaId = '1234'; //id media của bạn

$getAlt = get_post_meta($icon , '_wp_attachment_image_alt', true); //alt ở đây nhé</pre>
<pre>$imgLink = wp_get_attachment_image_src($icon, 'thumbail')[0]; //link hinh anh</pre>
<pre>

 

 

Cám ơn các bạn đã xem bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *