Nhận diện css cho Macbook siêu đơn giản

Nhận diện css cho Macbook siêu đơn giản

Dưới đây là đoạn javascript siêu đơn giản hỗ trợ bạn xác định đối tượng là máy Tính Macbook, dễ dàng và hiệu quả.

Code sẽ thêm vào thẻ html 1 class có tên là safari-mac, nên bạn có thể dễ dàng tùy biến CSS cho tương thích với các thiết bị Mac và các thứ khác nhé. 

Chúc bạn thành công.

 

Code here.


if (navigator.userAgent.indexOf('Safari') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('Mac') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('Chrome') == -1) {
// console.log('Safari on Mac detected, applying class...');
$('html').addClass('safari-mac'); // provide a class for the safari-mac specific css to filter with
}

Share this post

Post Comment