All Stories

Get image id from image url wordpress

Giả thiết đặt ra: Bạn cần get list ID của media từ link ảnh để làm một số tính năng gì đó cho website của mình. Vậy thì đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn giải quyết ổn thỏa vấn…
Create bootstrap image modal popup

Here is simple code to make image or gallery modal popup using bootstrap. You only need copy and paste to your source. You can change button with anything you want, such as: Text, image …etc. Important to know: the button…
Share flatsome 3.5.3 original

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] THÔNG TIN PHIÊN BẢN FLATSOME 3.5.3 Flatsome version: 3.5.3 [tabgroup title=”Theme information” style=”tabs”] [tab title=”giới thIệu (About)”] Share flatsome version 3.5.3. This’s newest version of Flatsome.  This’s Orginal version download from Themeforest.net Dont’t worry…
html click but exept element with jquery

Bài viết này hướng dẫn các bạn tùy chỉnh click vào toàn bộ trang web (html) mà loại trừ 1 thành phần xác định nào đó ra. Dưới đây là đoạn Jquery đó. Các bạn tham khảo nhé
share flatsome 3.5.1 original (Bản gốc)

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] THÔNG TIN PHIÊN BẢN FLATSOME 3.5.1Flatsome version: 3.5.1 [tabgroup title=”Theme information” style=”tabs”] [tab title=”giới thIệu (About)”] Share flatsome version 3.5.1. This’s newest version of Flatsome.  This’s Orginal version download from Themeforest.net Dont’t worry for…
Share flatsome 3.4.3 bản quyền

[row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] THÔNG TIN PHIÊN BẢN FLATSOME 3.4.3 [tabgroup title=”Thông tin Themes” style=”tabs”] [tab title=”giới thIệu”] Tiếp tục seri chia sẽ không giới hạn đây mọi người ạ.Bản flatsome mới hàng công ty cho mọi người…