Tạo vòng lặp mỗi row chứa 2 div trong wordpress & PHP

Chào các bạn,
Thông thường thì vòng lặp wordpress hay php đều chỉ mặc định là lặp dữ liệu theo kiểu lặp đi lặp lại nhiều lần. Chẳng hạn như<div class="wrap"></span>

<p> Lặp lại phần này cho đến hết</p>

</div>

Vậy để làm sao để ta có thể lặp với yêu cầu là : 
Lặp lại tất cả các bài posts hoặc item của bạn, nhưng yêu cầu là cứ 2 bài posts lại được bao bọc bởi 1 thẻ div khác. Vâng khá lằng nhằng.
Vậy nên mình có viết bài Tạo vòng lặp mỗi row chứa 2 div để các bạn đi sau search đỡ mệt hơn. Mình tính ghi tiếng anh nhưng web đang share tiếng việt ghi anh thì kì. Mà ghi tiêu đề tiếng việt thì nghe bựa quá. Thôi kệ vào vấn đề chính:

Code mẫu để thực hiện


<div class="con tăng nờ">

<div class="row">

<p>lặp bài 1</p>

<p>lặp bài 2</p>

</div>

<div class="row">

<p>lặp bài 3</p>

<p>lặp bài 4</p>

</div>

<div class="row">

<p>lặp bài 5</p>

<p>lặp bài 6</p>

</div>

</div>

Các bạn thấy không, cứ lặp lại row, nhưng trong mỗi row lại là 2 bài. Bây giờ là tip xử lý bọn nó nhe các đồng Dâm.


$count = 0;

$divide = 2; //so này thay đổi tùy ý bạn muốn 1 row bọc bao nhiêu phần tử.

echo '<div class="row">';

foreach($LargeVariable as $data):

echo '<p>' . $data->tencuatui. '</p>;

//xử lý
<pre>if($count % $divide === 0){ 
echo '</div>'; //neu biến đếm chia hết cho 2 thì đóng thẻ row lại.
<div class="row row-open">'; //và mở ra div cho row mới...
}else{ echo ''; }</pre>
endforeach;

echo '</div>';

Vậy thôi, chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *